skip to content
Logo Saturngod

Posts

 • Operator Overloading

  Operator Overloading ဆိုတာဘာလဲ။
 • Page Number in ScrollView

  SwiftUI မှာ scroll view ရဲ့ page number ဘယ်လိုရအောင် လုပ်ရမလဲ။
 • where in Swift

  where ကို swift မှာ ဘယ်လိုသုံးရလဲ။ ဘာကြောင့် အသုံးဝင်သလဲ။
 • Improve Tappable Area with contentShape

  Tappable Area ကို control တွင် မဟုတ်ပဲ area တစ်ခုလုံးပြောင်းချင်သည့် အခါမှာ contentShape ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
 • Underline Text

  Tappable Area ကို control တွင် မဟုတ်ပဲ area တစ်ခုလုံးပြောင်းချင်သည့် အခါမှာ contentShape ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
 • Disable Animation in SwiftUI

  Animation ကို ဘယ်လို ပိတ်ရမလဲ။ မလိုချင်သည့် View မှာ animation ကို ပိတ်ဖို့ ViewModifer ကို အသုံးပြုနည်း။
 • Hello World

  ဘာလို့ blog တစ်ခု အသစ်ကနေ စဖြစ်တာလဲ​ ? Swift နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာလို အကုန် ပြန်လည် စုစည်းပြီး ဖော်ပြဖို့ အတွက် စဖြစ်သည့် blog တစ်ခု။